Sertifisering

-Sertifiseringsprosess-

Målet med sertifiseringsprosessen er å kvalitetssikre oppmuntringsnivået i en organisasjon eller del av en organisasjon. Prosessen sikrer et samhandlingsklima hvor Seriøs Oppmuntring er verktøy for å oppnå ønskede resultater. 

 

Modenhets- / sertifiseringsnivå:

Sertifisering gjennom bruk av Seriøs Oppmuntring krever endring, og sertifiseringsprosessen baseres derfor på 7 stadier innen endringsledelse (se figur).

7 nivåer bilde

Høyeste IISO-nivå er altså nivå 7

IISO-nivå vurdering:

For å vurdere IISO-nivå, vil følgende spørsmål legges til grunn:

IISO-nivå 1 (Kontakt):

– Har organisasjonen utfordringer / behov de ønsker å imøtekomme?

– Er organisasjonen interessert i å utforske måter å imøtekomme utfordringer / behov gjennom økt fokus på Seriøs Oppmuntring?

IISO-nivå 2 (Bevissthet):

– Har organisasjonen en idé om hvordan Seriøs Oppmuntring kan bidra?

– Er organisasjonen i stand til å se Seriøs Oppmuntring i relasjon til løsning på utfordring / behov

IISO-nivå 3 (Forståelse):

– Har organisasjonen i dag et bevisst forhold til de fire delområdene (Prosessuelt, kulturelt, virtuelt og fysisk)?

– Er organisasjonen i stand / villig til å gjøre noen eksperimenter med Seriøs Oppmuntring?

– Har organisasjonen tanker om hvordan den ønsker å starte?

– Har organisasjonen skissert tanker knyttet til ønsket effekt?

IISO-nivå 4 (Testing):

– Har organisasjonen erfaring med kræsjtesting / prototyping av oppmuntringstiltak?

– Er alle de fire delområdene inkludert i testfasen?

– Vektlegges kreativitet (creativity = questions x laughs) som viktig faktor?

– Har organisasjonen erfaring med å vurdere effekten av testing i relasjon til ønsket effekt?

IISO-nivå 5 (Aksept):

– Er det bevis for at mengden av positiv energi / entusiasmen har økt?

– Er det aksept for at man er på vei mot ønsket resulat?

– Er det aksept for at kreativitet (C = Q x L) bidrar til mer positiv energi og at man nærmer seg måloppnåelse?

– Er organisasjonen åpen for nye / flere tester?

IISO-nivå  6 (institusjonalisering):

– Er det beste praksis som blir brukt?

– Er alle (relevante) delområder inkludert, og de ​​er knyttet til hverandre?

– Er Kreativitet (C = Q x L) en del av strategien?

– Er et opplæring- og videreutviklingssystem for Seriøs Oppmuntring på plass?

IISO-nivå 7 (Internalisering):

– Er det forhold mellom Seriøs Oppmuntring, ønsket resultat og faktisk resultat?

– Er Seriøs Oppmuntring i fokus og gjenstand for kontinuerlige forbedringer?

– Blir organisasjonen internt og eksternt anerkjent som ledende på området Seriøs Oppmuntring?

………………………………………………………………………….

Oppmuntringsnivået (IISO-nivå) vurderes i lys av følgende fire delområder:

  1. Prosessuelt: systemer, prosedyrer, organisering, prosesser, strukturer etc.
  2. Sosialt: normer, verdier, bakgrunner, kommunikasjon, mangfold, etc.
  3. Virtuelt: nettsteder, sosiale medier, mobil kommunikasjon, apps, etc.
  4. Fysisk: Egenskaper i det fysiske miljøet, som farger, former, naturlige aspekter, lyder, materialer, etc.

………………………………………………………………………….

 

Organisasjoner som er interessert i sertifisering, kan ta kontakt med Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring ved Tom Åge Myhren eller Ivar Haugstad

IISO-Norge
Tom Åge Myhren
(0047) 917 34 645
tom@livsgnistrer.no

Ivar Haugstad
(0047) 40401082
ivar@antropolog.no