Oppmuntringstilsyn

IISO er en del av Nasjonalt Oppmuntringstilsyn, og fører både meldte og uanmeldte tilsyn i hele landet. Oppmuntringskort generelt

Oppmuntringstilsynet kan ved behov utstede avviksrapporter, og dette skjer de gangene det observeres positive avvik. Det gis da ut et oppmuntringskort som anerkjennelse og direkte tilbakemelding på observert oppmuntrende adferd.

Oppmuntringstilsynet hadde i sin tid utspring i oppmuntrings- og utviklingsalliansen Livsverkene. Det hele startet gjennom oppdagelsen av at det etterhvert var etablert en hel rekke ulike tilsyn her til lands. El-, post og tele-, mat-, bil- og datatilsyn for å nevne noen, men det fantes ikke noe tilsyn som etterså evne og grad til medmenneskelighet og oppmuntring i samfunnet. I dag finnes det lokale Oppmuntringstilsyn mange steder i landet.

Oppmuntringstilsyn handler om å vektlegge og fokusere på det vi ønsker mer av i samfunnet. Ved å ta folk på fersken i å utgjøre en positiv forskjell bidrar vi til å forsterke de positive avvikene. Det å være oppmuntringstilsyn blir også en påminner i hverdagen. Både for seg selv og andre rundt.

Erfaringer, observasjoner og «best practice» som erverves gjennom tilsynesaktivitet innsamles, foredles og distribueres i IISO sitt daglige arbeid. Dette gjør vi gjennom å spre inspirasjon, kunnskap, eksempler og verktøy for anvendelse av Seriøs Oppmuntring i hverdagen innenfor arbeidsliv, frivilligliv, læringsliv osv.

I samarbeid med Team Fearless ved Anja Hammerseng-Edin hadde vi nylig rollen som oppmuntringstilsyn ved Larvik Håndballskole.