Om IISO

Internasjonalt Institutt for seriøs Oppmuntring (IISO)

IISO er etablert i både i Nederland og Norge, med ambisjon om å bre seg sakte ut i verden. Instituttet samler kunnskap om oppmuntring i en lang rekke formater og sammenhenger for så å distribuere dette ut som foredrag, kurs, seminarer, verktøykasser og sertifiseringsprosesser.

Besøk våre internasjonale nettsider her: Mer om IISO.eu

Personene
Initiativtakere er Prof. dr. Paul Louis Iske, som er professor i Open Innovation and Business Venturing, ved School of Business and Economics Maastricht University og LivsGnistrer Tom Åge Myhren i LivsGnistring AS og Lucky Næroset.

Med seg på laget har de et knippe personer som både hver for seg og ikke minst til sammen besitter meget bred erfaring fra ulike deler av samfunnet. Vi kan eksempelvis nevne internasjonale konsern, idrett, utdanning, samfunnsvitenskap, psykologi, mental helse og innovasjon.

Hvorfor
Vi anser oppmuntring for å være en samlebetegnelse på tenkning, holdning og handling som har effekt av positiv karakter. Instituttet har som målsetning gjennom sitt arbeid å motivere og mobilisere både enkeltindivider og ulike felleskap til å i større grad benytte oppmuntring som strategisk og effektiv middel i arbeid med å skape begeistring, arbeidslivsglede, entusiasme, engasjement og felleskap.

I en tid hvor individfokuset stadig står sterkere er det stadig flere virksomheter som ser behovet for å jobbe med de kulturelle aspektene av deres daglige virke, og oppmuntring er og vil være en viktig faktor for å skape gode relasjoner, delingskulturer og energigivende psykososiale atmosfærer.

Hvordan
IISO vil samle kunnskap og erfaring knyttet til oppmuntring fra alle samfunnslag. Dette gjøres eksempelvis gjennom opprettede IISO-LABer hvor vi i samspill med relevante aktører aktivt utforsker potensialet i oppmuntring som sosialt fenomen. Videre vil IISO distribuere kunnskapen og erfaringene via et et bredt spekter av tilbud.  Eksempelvis kurs, foredrag, seminarer, prosess- og prosjektarbeid. IISO vil også sertifisere virksomheter som i større grad ønsker å implementere oppmuntring som strategi for å ivareta sine (med)mennesker.

Misjon
IISO skal øke verdens bevissthet rundt effekten av Seriøs Oppmuntring
Visjon
IISO skal gi mennesker, organisasjoner og samfunnet fordeler av økt fokus på å skape sunne, gode og produktive samhandlingsklima, generert gjennom Seriøs Oppmuntring