Forskning og Undersøkelser

Oppmuntring og Ros skaper engasjement Artikkel – Dagens Perspektiv

Anerkjennelse – forskjellen som gjør en forskjell En empirisk studie av fenomenet anerkjennelse i et ledelsesperspektiv. (Masteroppgave 2013)

Det er lønnsomt å sette inn tiltak for bedre arbeidsforhold Artikkel – Forskning.no

Hvad vi ved – og ikke ved – om trivsel og velvære på arbejdpladsen Artikkel – Lederne.dk

Arbeidsglede virker – Rapport – Hovedorganisasjonen Virke

Å jobbe med arbeidsglede – Hva kan virksomheter få ut av det? Arbeidsforskningsinstituttet

The power of humor in Ideation andCreativity -Artikkel Psychology Today

The failure of success – TEDx talk – George Land

På sporet av økt arbeidsglede – Artikkel – Forskning.no

Hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker – Artikkel – Tidsskrift for Norsk Psykologforening