Oppmuntrings-seminar 2017

iiso malta

Oppmuntring bidrar til å sette mot og humør i folk slik at enkeltindivid og fellesskapet virker på sitt beste.

Oppmuntringstilsynet avd. Grenland inviterer i år til seminar hvor du får høre og lære om hvordan oppmuntring kan brukes innen arbeidsliv, frivillighet, skole, idrett og lokalsamfunn.

Du får en hel dag med full tilgang på de noen av de beste oppmuntringskreftene i landet!

Når: Lørdag 27.05.2017

Hvor: Rødekors Skien (Steinbruddet 7 3718 Skien)

Følg denne linken så får du fortløpende informasjon.