Internasjonalt Institutt for seriøs Oppmuntring (IISO)

……………………………………………………………………………………………….

Seriøs oppmuntring er tenkning, holdning og handling med positiv effekt, direkte relatert til oppnåelse av ønskede resultater. Eksempelvis lavere sykefravær, bedre arbeids- og læringsmiljø, økt produktivitet, rekruttering og ivaretagelse av frivillige, mer og bedre samarbeid osv.

  • Seriøs oppmuntring er ikke målet i seg selv, men en måte å komme dit man ønsker.

IISO er pr i dag etablert i både Norge og Nederland, med ambisjon om å bre seg sakte ut i verden.

Instituttet jobber kontinuerlig for å samle og utvikle kunnskap, erfaringer og verktøy knyttet til seriøs oppmuntring. Dette gjøres i en lang rekke formater og sammenhenger, med formål om å distribuere dette ut som foredrag, kurs, seminarer, verktøykasser og sertifiseringsprosesser.

Ta gjerne kontakt med oss for mer info..

Hva kan vi få til sammen?

Logo IISO JPG